Esimies- ja työyhteisövalmennukset

Perheystävällisellä työpaikalla huomioidaan erilaiset elämäntilanteet ja inhimilliset tarpeet. Kun työ ja muu elämä ovat tasapainossa, ihminen on parempi työntekijä.

Perheystävällisyyden hyödyt koskettavat kaikkia elämäntilanteesta riippumatta.

Perheystävällinen johtaminen on hyvää johtamista – kaikille.

Valmennuksemme suunnitellaan aina yksilöllisesti tekemämme alkukartoituksen perusteella. Annamme esimiehille konkreettisia neuvoja ja ratkaisukeskeisiä näkökulmia perheystävälliseen johtamiseen. Kehitämme työyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja.

Esimiehet ovat keskeisessä roolissa perheystävällisen työkulttuurin toteutumisessa. Paras vaikutus saadaan silti aikaan osallistamalla muutokseen koko työyhteisö.

Teemoja

  • perheystävällisyyden parhaat käytännöt ja esimiehen työkalut
  • työyhteisön vuorovaikutustaidot
  • työntekijöiden yksilöllisten elämäntilanteiden huomioiminen
  • esimiehen omat voimavarat ja esimerkillä johtaminen
  • empatia ja puheeksi ottaminen
  • esimiehen uudet roolit ja vaatimukset työelämän muutoksessa
  • perheystävällisistä käytännöistä perheystävälliseen työkulttuuriin

Asiantuntijat

Laura Hannola
Työelämävisionääri
Johanna Kalliomäki
Prosessiarkkitehti
Linda Rautanen
Työelämäasiantuntija

Innostuitko? Hienoa, niin mekin!