Ruuhkavuosityöpaja

Työtapamme

Työtapamme on osallistava, innostava ja lämminhenkinen. Vaikka jokainen valmennettava ryhmä voi vaikuttaa omiin painotuksiinsa, suunnittelemme kokonaisuudet huolellisesti kulloinkin käsillä olevaan aiheeseen parhaiten soveltuvaksi.

Teetämme ryhmissä paljon keskusteluja, tehtäviä ja työpajoja, joiden kautta osallistujat tuottavat itse ratkaisuja sekä kysymyksiä, joihin etsimme yhdessä vastauksia.

Lupaamme, että valmennuksissamme osallistuja ovat aktiivisia ja voivat muokata oman oppimisensa itselleen parhaiten sopivaksi. Parhaimman hyödyn valmennuksistamme saa, kun osallistuja reflektoi omaa ja työyhteisönsä tilannetta avoimin mielin ja uusista näkökulmista.

 

Oppivat organisaatiot ja yhteisöllinen oppiminen

  • Yhdessä pohtien ja toimien etsimme ratkaisumalleja, jotka motivoivat ja innostavat.

Konstruktivistinen oppiminen

  • Oppiminen aktiivisena tiedon rakentamisena.
  • Subjektiivisista kokemuksista muodostuu objektiivista tietoa vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kautta.

Problem-based learning

  • Koulutuksen raamit ja tavoitteet ovat olemassa, mutta ryhmä löytää itse ratkaisut ongelmiin.
  • Koulutuksemme ovat fasilitoituja ryhmädynaamisia tilanteita: kouluttaja toimii fasilitaattorina ja oppaana.


Jokaisen tilanne ja työyhteisö on omanlainen, eikä yhtä sääntöä ole olemassakaan. Juuri tästä syystä luotamme siihen, että aktiivinen vuorovaikutus, turvallisen ryhmän tuki ja asiantuntijoidemme valmentava ote ovat avaimia ratkaisujen löytämiseen.

 

Asiakkaamme ovat saaneet valmennuksissamme uusia näkökulmia, oivalluksia, konkreettisia työkaluja sekä mahdollisuuksia tarttua toimeen aivan uudella tavalla. Eli juuri sitä, mitä haluamme asiakkaidemme saavuttavan!

 

Asiantuntijoillamme on laaja osaamistausta niin ratkaisukeskeisestä valmennuksesta, sosiaalipsykologiasta, HR-työskentelystä, aikuispedagogiikasta kuin työnohjauksestakin.

Saamamme palaute on myös vahvistanut uskoamme juuri ratkaisukeskeisen valmennuksen hyödyntämiseen.

Asiantuntijat

Linda Rautanen
Työelämäasiantuntija
Laura Hannola
Työelämävisionääri
Johanna Kalliomäki
Pedagoginen asiantuntija

Innostuitko? Hienoa, niin mekin!