_P5B8412

Työtapamme

Työtapamme on osallistava, innostava ja lämminhenkinen. Vaikka jokainen ryhmä voi vaikuttaa itse omiin painotuksiinsa, suunnittelemme kokonaisuudet huolellisesti kulloinkin käsillä olevaan aiheeseen parhaiten soveltuvaksi.

Teetämme ryhmissä paljon keskusteluja, tehtäviä ja työpajoja, joiden kautta osallistujat tuottavat itse sekä kysymyksiä että ratkaisuja, joihin etsimme yhdessä vastauksia.

Lupaamme, että valmennuksissamme olet itse aktiivinen osallistuja, jolloin voit muokata oman oppimisesi itse itsellesi parhaiten sopivaksi. Parhaimman hyödyn valmennuksistamme saa, kun osallistuja reflektoi omaa tilannettaan avoimin mielin ja uusista näkökulmista.

 • Oppivat organisaatiot ja yhteisöllinen oppiminen: Yhdessä pohtien ja toimien etsimme ratkaisumalleja, jotka motivoivat ja innostavat.
 • Konstruktivistinen oppiminen
  • Oppiminen aktiivisena tiedon rakentamisena.
  • Subjektiivisista kokemuksista muodostuu objektiivista tietoa vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kautta.
 • Problem-based learning
  • Koulutuksen raamit ja tavoitteet ovat olemassa, mutta ryhmä löytää itse ratkaisut ongelmiin.
 • Koulutuksemme ovat fasilitoituja ryhmädynaamisia tilanteita: kouluttaja toimii fasilitaattorina ja oppaana.
 • Pohtimisen, löytämisen, toiminnan ja reflektoimisen kautta muutos jalkautetaan arkeen.

Jokaisen työtä ja muuta elämää yhteensovittavan tilanne on erilainen eikä yhtä sääntöä siitä, miten tämä arjen palapeli pitäisi koostaa, ole olemassakaan. Juuri tästä syystä luotamme siihen, että aktiivinen vuorovaikutus, turvallisen ryhmän tuki ja asiantuntijoidemme valmentava ote ovat avaimia kunkin yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen.

Asiakkaamme ovat saaneet valmennuksissamme uusia näkökulmia, oivalluksia, konkreettisia työkaluja sekä mahdollisuuksia tarttua toimeen aivan uudella tavalla. Eli juuri sitä, mitä haluamme asiakkaidemme saavuttavan!

Asiantuntijoillamme on laaja osaamistausta niin ratkaisukeskeisestä valmennuksesta, sosiaalipsykologista, HR-työskentelystä, aikuispedagogiikasta, kuin työnohjauksestakin.

Saamamme palaute on myös vahvistanut uskoamme juuri ratkaisukeskeisen valmennuksen hyödyntämiseen.

Asiantuntijat

Linda Rautanen
Työelämäasiantuntija
Laura Hannola
Työelämävisionääri
Johanna Kalliomäki
Prosessiarkkitehti

Innostuitko? Hienoa, niin mekin!