Mihin uskomme

Työelämä ja ihmisten arvot muuttuvat. Kun työntekijät ja työnantaja ymmärtävät toisiaan, työpaikka onnistuu houkuttelemaan ja sitouttamaan parhaat osaajat.

Tiedämme, että tasapaino elämän eri alueiden välillä lisää hyvinvointia.

Perhe ja työ ovat toisiaan tukevia elämänalueita, ja meille on tärkeää, että perhe nähdään voimavarana. Työstään innostunut ihminen on hyvä työntekijä ja jaksaa arjessa.

Perheystävällisemmästä työelämästä hyötyvät kaikki: työnantajat, työntekijät, heidän perheensä sekä koko yhteiskunta.

Arvomme

Ratkaisukeskeisyys

Haluamme keskustella rakentavassa hengessä ja löytää konkreettisia ratkaisuja työelämän epäkohtiin. Meille on tärkeää perustella asiamme todennetuilla faktoilla.

Yhdessä tekeminen

Luotamme yhteistyön ja verkostojen voimaan sekä viisauteen. Haluamme toimia yhdessä työnantajien, työntekijöiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Rohkeus

Mielestämme on aika muuttaa suomalaista työelämää. Uskomme itseemme ja asetamme tavoitteemme korkealle. Haluamme rohkaista myös asiakkaitamme olemaan muuttuvan työelämän edelläkävijöitä.

Tasapaino

Tiedämme, että tasapaino elämän eri alueiden välillä lisää hyvinvointia. Meille on tärkeää, että perhe nähdään voimavarana, johon panostaminen kannattaa niin yksilön, työnantajan kuin yhteiskunnan tasolla.

Kun työpaikoilla on joustavia tapoja yhdistää työ ja perhe, poissaoloja ja tyhjäkäyntiä on vähemmän. Työurien pidentämisen lisäksi on puhuttava työurien tehostamisesta keskeltä: siitä, että osaaminen on oikeassa käytössä. Näin perheystävällisyys luo kilpailukykyä yhteiskunnan tasolla.

Riina Salmivalli
Tiiminvetäjä ja tuotevastaava, Fambition