Työnantaja, erottaudu perheystävällisyydellä

Jopa 72 prosenttia* korkeakoulutetuista, urahenkisistä naisista harkitsee työpaikan vaihtoa perhevapaan aikana tai pian sen jälkeen. Tämä selvisi, kun kysyimme asiaa Mothers in Business MiB ry:n jäseniltä syyskuussa.

Perhevapaa on työpaikan ja työuran suunnan vaihtamisen kannalta vaihe, jolloin työntekijä on erityisen altis uusille vaihtoehdoille. Me Fambitionissa olemme havainneet tälle ainakin kolme mahdollista syytä:

1. Jos työpaikalle ei pidetä aktiivisesti yhteyttä, ihminen etääntyy hyvistäkin työkavereista ja samaistuminen työyhteisöön heikkenee.

2. Lapsen saaminen on usein elämäntilanne, jossa kyseenalaistetaan omia arvoja ja aikaisempia valintoja sekä mietitään aktiivisesti tulevaisuutta.

3. Moni kokee epävarmuutta siitä, miten vanhassa työssä ja työpaikassa jatkaminen käytännössä onnistuu perheen kasvamisen jälkeen. Esimerkiksi pitkiä työpäiviä tehnyt tai paljon matkustellut voi olla syystä huolissaan, vaikka itse työ tuntuisi edelleen motivoivalta ja ura-ambitiot olisivat ennallaan.

Monessa työpaikassa löytyy perhetilanteen vaatimaa joustoa, ja asenteet tukevat työn ja perheen yhteensovittamista. Tätä ei kuitenkaan ole riittävästi tehty näkyväksi viestinnän ja esimerkkien keinoin. Vasta harva työnantaja on hoksannut hyödyntää perheystävällisyyttä omassa työnantajalupauksessaan – niin nykyisten kuin potentiaalisten työntekijöiden suuntaan.

Työnantajakuvan tutkimukseen ja kehittämiseen erikoistunut Universum on listannut työnantajakuvaviestinnän trendejä vuodelle 2017. Yksi näistä on erottautumisen haaste. Työnantajan on tärkeää erottua edukseen potentiaaliselle kohderyhmälle oikealla hetkellä ja oikealla viestillä.

MiBin tuoreeseen jäsenkyselyyn vastanneista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että mielikuva potentiaalisen työnantajan perheystävällisyydestä on merkittävä tekijä uutta työtä haettaessa. 92 prosenttia!

Vastaajien edustaessa korkeasti koulutettuja, urahenkisiä pienten lasten äitejä joku voisi ajatella, että tulos on itsestäänselvyys. Samalla täytyy muistaa, että merkittävän osa työntekijöistä kuuluu tähän ryhmään jossakin elämänsä vaiheessa. Myöskään isiä ja esimerkiksi omia vanhempiaan tai sairasta puolisoa hoitavia ei kannata unohtaa.

Tilintarkastus- ja konsultointiyritys PwC Suomi päätti vastikään tarjota kaikille perhevapaalle jääville naispuolisille työntekijöilleen Mothers in Business -yhdistyksen jäsenyyden, ja sai ilmoituksellaan nopeasti paljon positiivista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Paitsi oivaltavaa työnantajakuvaviestintää, MiB-jäsenyys on myös erinomainen työsuhde-etu, joka varmasti maksaa itsensä takaisin kun perhevapaalta palaa työidentiteettiään ja ammatillista kehitystään aktiivisesti ylläpitänyt työntekijä.

Myös meidän upeat asiakasyrityksemme ovat huomanneet perheystävällisyyden mahdollisuudet oman työkulttuurinsa, työnantajakuvansa ja yhteiskunnallisen roolinsa vahvistamisessa.

Työelämän arvot ja käytännöt muuttuvat nopeasti. Työnantajien kannattaa olla hereillä.

PS. Fambition on saanut sisäpiirin tietoa, että ensimmäiset edelläkävijämiehet ovat jo aktivoituneet verkostoitumaan työn ja perheen yhteensovittamisen nimissä. Kuka työnantaja ehtii ensimmäisenä tukea perhevapaalla olevien miesten verkostoitumista?

 

Kirjoittaja Laura Hannola on Fambitionin työelämävisionääri.

 

*Luku on päivitetty 21.11. vastaamaan syksyn 2017 jäsenkyselyn tulosta. Aiemmin blogissa luki “84 prosenttia”, joka oli keväällä 2017 toteutetun, suppeamman kyselyn tulos.